UPOZORNĚNÍ - nošení roušek

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bude od čtvrtka 10.9. 2020 platit povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.
Doporučujeme dětem dát minimálně 2 roušky na den a sáček, do kterého si budou použité roušky ukládat.

Toto opatření je platné na základě Mimořádného opatření MZDR ze dne 10.9.2020, Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN.
V případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

Ing. Eduard Polách
Ředitel