Pasování druháků na čtenáře

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 byl v obřadní síni MěÚ Hostomice slavnostně ukončen projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, do kterého se ve spolupráci s Městskou knihovnou Hostomice zapojili loňští prvňáčci ze ZŠ P. Lisého Hostomice. V uplynulém školním roce děti se svou třídní učitelkou Mgr. Lenkou Károvou několikrát navštívily knihovnu, zúčastnily se besedy se spisovatelkou Dankou Šárkovou a paní knihovnice za nimi docházela do školní družiny, kde jim předčítala z vybraných knížek. Z důvodu uzavření škol byly společné akce ukončeny a zakončení projektu, spojené s pasováním na čtenáře, muselo být odloženo z června na září 2020, kdy už se z prvňáků stali žáci 2. třídy.

            S novou třídní učitelkou Bc. Evou Pacovskou si připravili básničky, které během pasování přednášeli, aby prokázali své čtenářské dovednosti. Potom byli spisovatelkou Dankou Šárkovou a knihovnicí Jiřinou Šebkovou pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Nakonec všichni rytíři a rytířky složili slavnostní slib čtenáře. V upomínku na tento akt obdrželi malí čtenáři pamětní listy, poukaz na roční registraci v knihovně zdarma a knížku Katka a klokan ze šuplíku od Lenky Rožnovské. Kniha byla vydána speciálně pro účastníky projektu. Pro děti ji za symbolickou cenu zakoupil Spolek rodičů a přátel školy.

Protože byl projekt úspěšný, rádi bychom v něm s novými prvňáčky pokračovali i v letošním školním roce.

Ing.  Jiřina Šebková, knihovnice