Školní jídelna a my

V úterý 6.10.2020 proběhla v rámci projektového dne beseda žáků 8. třídy s paní Dobroslavou Zikánovou,  bývalou dlouholetou kuchařkou ve školní jídelně.

 Paní Zikánová seznámila žáky s náplní práce kuchařek ve ŠJ, s hygienickými opatřeními, rozpočtem, sestavováním jídelníčku, obstaráváním surovin pro vaření i s možnostmi studia na středních odborných učilištích - obor kuchař, cukrář.

Beseda byla zajímavá.                                                                                                            Mgr. J. Kordulová