Zěměpisně-historická vycházka

V pátek 9.10.2020 jsme uspořádaly zeměpisno-historickou vycházku v okolí Hostomic pro žáky 6. tříd. Během celého dopoledne žáci hráli hry na stmelování třídního kolektivu. Žáci také skládali mapu Hostomic a okolí, dozvěděli se zajímavé informace o historii města a tvořili pravěká zvířata z přírodního materiálu. Tímto bychom také rády poděkovaly členům osady Zubrín, že nám poskytli místo, kde jsme mohly s žáky strávit příjemné chvíle.

                                                                        Mgr. Daniela Fatková, Mgr. Kristýna Kroupová