Prodloužení distanční výuky

Prodloužení distančního vzdělávání dle MŠMT, viz níže. Žáci se nadále budou vzdělávat dle rozvrhu v bakalářích a pokynů jednotlivých vyučujících.

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 2. 11. 2020.

Od 2. 11. 2020 se mění to, že základní školy a třídy v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou omezeny tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Zakazuje se také osobní přítomnost na vzdělávání žákům praktických škol jednoletých a dvouletých. V návaznosti na to se omezuje provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům praktických škol jednoletých a dvouletých. Ostatní opatření, která se týkají omezení provozu škol a školských zařízení, se nemění, přehled omezení v regionálním školství je následující:

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.