Stanovení podmínek provozu školy od 30.11.2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku základních škol. Žákům 6. – 8. ročníku je umožněna prezenční výuka v tzv. rotačním režimu, tj. střídání celých tříd po týdnu. Proto je provoz školy od 30. 11. 2020 upraven následujícím způsobem:

Rotační výuka (střídání celých třídních kolektivů po týdnu) se týká následujících tříd:

8.A, 8.B – prezenční výuka zahájena dne 30. 11. 2020 (navštěvují školu v „liché“ týdny)

6.A, 6.B, 7.A, 7.B – prezenční výuka zahájena dne 7. 12. 2020 (navštěvují školu v „sudé“ týdny)

Žáci při vstupu dodržují rozestupy a mají nasazenou ochranu úst a nosu. Žáci vstupují do školy až na základě výzvy pana školníka. Po celou dobu svého pobytu ve škole žáci důsledně dodržují nastavená zpřísněná hygienická opatření (pravidelné mytí a desinfekce rukou, rozestupy, ochrana úst a nosu).

Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu s výjimkou organizačních omezení v předmětech semináře, Hudební a Tělesná výchova. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tyto činnosti budou nahrazeny ve vyučovacích hodinách jinými aktivitami.

Žáci, kteří se v rámci rotačního režimu vzdělávají distančně, se řídí platným rozvrhem a pokyny konkrétního vyučujícího (on-line či samostatná práce).

Pro žáky ve škole je zajištěno stravování ve školní jídelně.

Povinností pro všechny osoby včetně žáků ve všech prostorách školy (vnitřních i venkovních) je mít nasazenou ochranu úst a nosu. Zákonný zástupce zajistí, aby žák měl při pobytu ve škole vždy k dispozici minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.