Organizace výuky od 4.1.2021

Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude od 4.1.2021 výuka probíhat následovně :

1. a 2.r. - prezenční výuka ve škole dle platného rozvrhu

3. - 9.r.  -  distanční výuka dle upraveného rozvrhu ( stejný jako v listopadu ) - 3. - 5.r. - výuka 2., 4. a 5.h.,
               6. - 9.r. - výuka 1.,3. a 6.h.