Zápis do přípravné třídy na školní rok 2024/2025

INFORMACE K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

 

Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy vychází z ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Zápis se týká všech dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

K zápisu si přineste:

 

• rodný list dítěte

• občanský průkaz zákonného zástupce

• u dítěte po odkladu přineste i rozhodnutí o odkladu, bylo-li vydáno jinou ZŠ

• písemné doporučení školského poradenského zařízení

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

1. dítě s odkladem povinné školní docházky

2. věk dítěte (dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019)

3. kapacita přípravné třídy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ:

  • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zápisu a bude zveřejněno na vstupních dveřích školy a webových stránkách školy
  • rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy
  • rozhodnutí o nepřijetí budou doručena na adresu zákonného zástupce