Stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních družinách základních škol zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 2024/2025