Školní družina

Vychovatelky: Gabriela Joslová, DiS; Mgr. Michaela Ostrčilová

Provoz školní družiny: pondělí - pátek 11.40-16.00

Na škole jsou v provozu dvě oddělení školní družiny. Hlavní náplní je relaxační a odpočinková činnost žáků, dále zájmová činnost zaměřená na estetiku a ekologii. Ve spolupráci se školou uplatňuje družina nové metody a formy práce. Spolupracuje s třídními učiteli svěřených žáků, zvláštní pozornost je věnována slabším žákům. Děti v družině pravidelně cvičí, využívají hernu družiny, školní hřiště a atrium. Družina navštěvuje knihovnu, účastní se různých soutěží, pořádá karnevaly.

Výše družinkovného je stanovena na 100 ,- Kč.