Kalendář akcí

 

PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - akce

 

ZÁŘÍ 2020 - LEDEN 2021

Dopravní výchova - zimní část – 1. – 4. třída

Vzdělávací a výukový program HZS pro 6. třídy

 

​ZÁŘÍ 2020

5. 9.     Sportovní den

30. 9.   Den otevřených dveří v 1. třídě

 

ŘÍJEN 2020

27. 10. Podzimní dílny

27. 10. Halloween

27. 10. Podzimní výstava

 

LISTOPAD 2020

29. 11. Den otevřených dveří v přípravné třídě

 

PROSINEC 2020

4. 12.   Mikulášská besídka pro žáky 1. stupně, ŠD

4. 12.   Školou chodí Mikuláš

18. – 19. 12.    Vánoční dílny

18. – 19. 12. Vánoční výstava

21. 12. 5. vánoční jarmark

22. 12. Vánoční besídky ve třídách

22. 12. Zpívání koled na schodech, vyhodnocení vánoční soutěže

 

LEDEN 2021
4. 1.     Adaptační den

28. 1.   Den otevřených dveří

 

ÚNOR 2021 – ČERVEN 2021

Dopravní výchova - letní část – 1. – 4. třída

Plavecký výcvik – 2., 3. třída

 

ÚNOR 2021

únor    Akce „Z pohádky do pohádky, aneb Kočičí šou Kocoura Modroočka“ (v rámci projektu Vítáme nové prvňáčky) – akce pro PT, MŠ

 

BŘEZEN 2021

26. 3.   Den učitelů (Hrdá škola)

26. 3.   Den otevřených dveří v rámci projektu „Učíme se sami“

29. – 31. 3.      Velikonoční výstava

31. 3.   Velikonoční dílny

 

DUBEN 2021

30. 4.   Den otevřených dveří v 1. třídě

 

KVĚTEN 2021

květen Výlet školní družiny

Škola v přírodě – 1. stupeň

11. 5.   Svátek matek v přípravné třídě

24. – 28. 5., 31. 5. Třídní výlety
 

ČERVEN 2021

červen Den dětí ve školní družině

červen Fotografování tříd

1. 6.     Den dětí
28. 6.   Sportovní den

29. 6.   Cvičné opuštění školní budovy

 

            Součástí ročního plánu jsou aktuální sezónní nabídky kulturních a sportovních akcí, exkurze, akce jednotlivých tříd a školní družiny.     

Třídní učitelé mohou po zvážení podle potřeby svolat třídní schůzku v průběhu školního roku nezávisle na konzultacích. V průběhu školního roku budou probíhat celoškolní a třídní projekty, projekty v jednotlivých předmětech.