Projekty školy

PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – projekty, integrovaná tematická výuka

 

ZÁŘÍ 2020

2. – 3. 9. Projekt „Jsme kamarádi, máme se rádi“ – vytváření pravidel ve třídách, jejich výtvarné zpracování.

 

ŘÍJEN 2020

12. – 16. 10. Integrovaná tematická výuka „Den zdraví“

 

LISTOPAD 2020

9. – 13. 11. Integrovaná tematická výuka „Finanční gramotnost“

9. – 13. 11. Integrovaná tematická výuka „Matematická, čtenářská a informační gramotnost“

 

PROSINEC 2020

14. – 22. 12. Projekt „Advent, Vánoce“.

 

ÚNOR 2021

únor    Projekt „Školy se nebojíme!“

15. – 26. 2. Projekt „Vítáme nové prvňáčky“

 

BŘEZEN 2021

15. – 26. 3. Projekt „Učíme se sami“

29. – 31. 3.      Projekt „Velikonoce, velikonoční zvyky“

 

DUBEN 2021

19. – 23. 4. integrovaná tematická výuka "Den Země"

 

KVĚTEN 2021

3. – 7. 5. Třídní projekt „Školní výlet“
 

ČERVEN 2021

28. - 29. 6.      Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“