Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole tvoří tým těchto odborníků: výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce a školní metodik prevence. Fungování školního poradenského pracoviště jako celku řídí koordinátor práce ŠPP.

PRACOVNÍCI:

 • Mgr. Bc. Ilona Bočinská, kariérová poradkyně, výchovná poradkyně
 • Mgr. Jiří Daněk, sociální pedagog
 • Mgr. Jitka Dufková, speciální pedagožka, vedoucí školního metodického sdružení asistent pedagoga
 • Mgr. Ivana Javorská, metodička prevence
 • Mgr. Marika Možnarová, speciální pedagožka, logopedie
 • Mgr. Barbora Škrabánková, školní psycholožka, metodička prevence

 

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

 • zajišťujeme primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků
 • poskytujeme odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním
 • nabízíme pomoc při řešení krizových situací žáků
 • při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků spolupracujeme s dalšími institucemi (PPP, SVP, OSPOD, Policie ČR a další subjekty podle potřeby)
 • poskytujeme metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou
 • poskytuje metodickou pomoc učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zák. zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. Informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Každý z členů ŠPP má zpracován svůj plán činnosti pro aktuální školní rok, který je zaměřen na oblast prevence a oblast operativních řešení problémů. Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy.


Více na: http://cepoza.webnode.cz/