Speciální pedagog

Mgr. Jitka Dufková, speciální pedagožka, vedoucí metodického sdružení asistenti pedagoga

1. patro, školní poradenské pracoviště, dveře č. 16

Konzultační hodiny:

Pro rodiče: pondělí 14:00 – 15:00

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 24

E-mail:dufkova.konzultace@seznam.cz s

Mgr. Marika Možnarová, speciální pedagožka, logopedie

1. patro, kabinet č. 23

Konzultační hodiny:

Pro rodiče: pondělí 12:40 – 13:40

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 21

E-mail:moznarova.konzultace@seznam.cz 

 

      
Jak pomáhá speciální pedagog?

 • zajišťuje logopedii u žáků na 1. stupni
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje speciálně-pedagogickou diagnostiku a její dokumentaci
 • zkoumá sociální klima tříd a tvoří programy pro třídy (např. také proti šikaně)
 • spolupracuje se školním psychologem na tvorbě a realizaci adaptačních programů (pro nové třídy)
 • podporuje spolupráci třídy s třídním učitelem
 • prevence neprospěchu - screening poruch učení na 1. stupni
 • vede individuální pohovory s dětmi a jejich rodiči na nápravě poruch učení a chování
 • zajišťuje speciální pomůcky
 • vede dokumentaci o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracuje s OSPOD, Policií ČR, PPP, SVP, SPC, lékaři, diagnostickými ústavy
 • předchází a operativně řeší výchovné problémy