Výchovný poradce

Mgr. Bc. Ilona Bočinská, ředitelka školy, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně

1. patro, dveře č. 19

Pro rodiče: Pondělí 13:00 – 14:00

Pro žáky: Pondělí 7:00 – 8:00

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 44

E-mail:ibocinska@zsbn-prerov.cz

 

Jak pomáhá výchovný poradce?

  • poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání - žákům, rodičům, učitelům
  • má na starost prevenci a operativní řešení výchovných problémů
  • pečuje o nadané a talentované žáky
  • nabízí individuální poradenské rozhovory se žáky, učiteli
  • spolupracuje na zápisech dětí do 1. tříd, popř. při odkladech školní docházky - spolupráce s PPP
  • řeší problematiky záškoláctví, šikany, vandalismu (vede evidenci)
  • spolupracuje s OSPOD, Policií ČR, lékaři, PPP, SPC, neziskovými organizacemi a jinými org. neformálního vzdělávání
  • eviduje žádosti o posudky na žáky (OSPOD, Policie ČR), probační služba, eviduje žádosti učitelů na OSPOD
  • spolupracuje s pedagogickým sborem a se školním poradenským pracovištěm při řešení negativních jevů vyskytujících se u žáků