Školní psycholog

Mgr. Barbora Škrabánková, školní psycholožka

1. patro, školní poradenské pracoviště, dveře č. 16

Konzultační hodiny:

Pro rodiče: pondělí 14:00 – 15:00

Pro žáky: pondělí 7:00 – 7:40

email: skrabankova.konzultace@seznam.cz

tel. 581 29 79 24


Jak pomáhá školní psycholog?

 • provádí psychologickou diagnostiku u žáků s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod.
 • zjišťuje sociální klima ve třídách a pracuje na jeho zkvalitnění (společně s žáky a učiteli)
 • poskytuje psychologické poradenství (včetně psychoterapie) žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • pomáhá žákům a učitelům efektivně zpracovávat krize
 • vede pohovory s žáky s rizikovým chováním, žáky s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech
 • vede pohovory s rodiči žáků s výukovými a výchovnými potížem
 • skupinově a individuálně pracuje se žáky v oblasti na techniky a hygieny učení
 • účastní se realizace preventivních programů pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli
 • pomáhá učitelům při péči o žáky s poruchami učtení a chování
 • individuálně i skupinově pracuje s učiteli na zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vede písemné záznamy o své činnosti