Publikace projektu ZŠ Boženy Němcové - centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí