Zvonění

0. hodina          7:05 – 7:50

1. hodina          8:00 – 8:45 

2. hodina          8:55 – 9:40

3. hodina        10:00 – 10:45

4. hodina        10:55 – 11:40

5. hodina        11:50 – 12:35

6. hodina        12:45 – 13:30

7. hodina        13:40 – 14:25

8. hodina        14:35 – 15:20

V případě odpoledního vyučování (tělesná výchova, člověk a svět práce) - dvouhodinové celky - končí vyučování v 15:10