Porady

PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – porady, školení, schůze (metodické sdružení, předmětové komise)

 

SRPEN 2020

24. 8.   Zahajovací porada

24. 8.   Školení BOZP a PO

24. 8.   Školení požární hlídky
24. – 28. 8.      Schůze MS, PK 2. stupně, MS AP

27. 8.   DVPP Jak pracovat se žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami - ZŠ část II

 

ZÁŘÍ 2020

1. 9.     Zahajovací porada

 

LISTOPAD 2020

9. – 13. 11. Schůze MS, PK 2. stupně, MS AP
12. 11. Klasifikační porada – 1. čtvrtletí

 

PROSINEC 2020

22. 12. Porada

 

LEDEN 2021
22. 1.   Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku 2020/2021
 

DUBEN 2021

15. 4.   Klasifikační porada – 3. čtvrtletí

 

ČERVEN 2021

28. 6.   Klasifikační porada za 2. pololetí

30. 6.   Závěrečná porada

 

SRPEN 2021

23. 8.   Zahajovací porada

Školení PO, školení BOZP, školení požární hlídky

24. – 27. 8. Schůze MS a PK