Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního roku – úterý 1. 9. 2020
Ukončení vyučování v 1. pololetí – čtvrtek 28. 1. 2021
Ukončení vyučování v 2. pololetí – středa 30. 6. 2021

PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny – čtvrtek 29. 10. 2020 – pátek 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny – středa 23. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021
Výuka po vánočních prázdninách – pondělí 4. 1. 2021
Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2020
Jarní prázdniny – pondělí 1. 3. 2021 – pátek 5. 3. 2021
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 1. 4. 2021
Hlavní prázdniny – čtvrtek 1. 7. 2021 – úterý 31. 8. 2021

STÁTNÍ SVÁTKY

Pondělí 28. 9. 2020 – Den české státnosti

Středa 28. 10. 2020 – Den vzniku samostatného československého státu

Úterý 17. 11. 2020 – Den boje za svobodu a demokracii

Pátek 1. 1. 2021 – Den obnovy samostatného českého státu

Pátek 2. 4. 2020 – Velký pátek

Sobota 8. 5. 2021 – Den vítězství

Pondělí 5. 7. 2021 – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Úterý 6. 7. 2021 – Den upálení Mistra Jana Husa

 

OSTATNÍ SVÁTKY

Čtvrtek 24. 12. 2020 – Štědrý den

Pátek 25. 12. 2020 – 1. svátek vánoční

Sobota 26. 12. 2020 – 2. svátek vánoční

Pátek 1. 1. 2021 – Nový rok

Neděle 4. 4. 2021 – Velikonoční neděle

Pondělí 5. 4. 2021 – Velikonoční pondělí

Sobota 1. 5. 2021 – Svátek práce

 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

SRPEN 2020

19. – 21. 8.      Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 2. termíny – dle přílohy
24. 8.   Zahajovací porada

24. 8.   Školení BOZP a PO

24. 8.   Školení požární hlídky
24. – 25. 8.      Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 2. termíny – dle přílohy
25. – 26. 8.      Opravné zkoušky a dodatečné zkoušky – dle přílohy

24. – 28. 8.      Práce ve třídách, výzdoba školy

24. – 28. 8.      Schůze MS, PK 2. stupně, MS AP

27. 8.   DVPP Jak pracovat se žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami - ZŠ část II

28. 8.   Opravné zkoušky a dodatečné zkoušky – dle přílohy

31. 8.   Odevzdání zápisů ze schůzí MS, PK 2. stupně, MS AP

31. 8.   Dokončení soupisu majetku ve třídách

31. 8.   Dokončení soupisu učebnic a učebních pomůcek
 

ZÁŘÍ 2020 – LEDEN 2021

Dopravní výchova - zimní část – 1. – 4. třída

Vzdělávací a výukový program HZS pro 6. třídy

 

ZÁŘÍ 2020

1. 9.     Slavnostní zahájení školního roku

1. 9.     Zahajovací porada

2. – 3. 9. Třídnické hodiny, vytváření pravidel, jejich oživení
2. – 3. 9. Projekt „Jsme kamarádi, máme se rádi“ – vytváření pravidel ve třídách, jejich výtvarné zpracování.

3. 9.     Třídní schůzky – I. stupeň 11:40, II. stupeň 12:00

5. 9.     Sportovní den

5. 9.     Odevzdání zápisů z úvodních třídnických hodin (všechny třídy)

5 9.      Odevzdání zápisu z třídních schůzek

7. 9.     Zahájení vyučování podle rozvrhu
28. 9.   Den české státnosti

30. 9.   Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

3., 10., 17., 24. 9.       Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

30. 9.   Den otevřených dveří v 1. třídě

 

ŘÍJEN 2020

1. 10.   Zahájení činnosti kroužků

1. – 31. 10. Inventarizace učebních pomůcek, návrhy na vyřazení

2. 10.   Schůze školské rady
12. – 16. 10. Integrovaná tematická výuka „Den zdraví“

27. 10. Podzimní dílny

27. 10. Halloween

27. 10. Podzimní výstava

27. 10. Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

27. 10. Kontrola třídních knih kroužků

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu

29., 30. 10. Podzimní prázdniny

1., 8., 15., 22., 27. 10.            Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

27. 10. Podzimní výstava

 

LISTOPAD 2020

Listopad – požární prověrka školy

9. – 13. 11. Integrovaná tematická výuka „Finanční gramotnost“

9. – 13. 11. Integrovaná tematická výuka „Matematická, čtenářská a informační gramotnost“

9. – 13. 11. Schůze MS, PK 2. stupně, MS AP
12. 11. Klasifikační porada – 1. čtvrtletí

12. 11. Třídní schůzky

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

15. 11. Odevzdání zápisu z třídních schůzek

30. 11. Odevzdání hlášení o třídě

30. 11. Odevzdání zápisů schůzí MS, PK 2. stupně, MS AP

30. 11. Odevzdání hodnocení písemných prací

30. 11. Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

30. 11. Kontrola třídních knih kroužků

5., 12., 19., 26. 11.     Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

29. 11. Den otevřených dveří v přípravné třídě

 

PROSINEC 2020

4. 12.   Mikulášská besídka pro žáky 1. stupně, ŠD

4. 12.   Školou chodí Mikuláš

14. – 22. 12. Projekt „Advent, Vánoce“.

18. – 19. 12.    Vánoční dílny

18. – 19. 12. Vánoční výstava

21. 12. Schůze školské rady

21. 12. 5. vánoční jarmark

21. 12. Kontrola třídních knih kroužků

22. 12. Vánoční besídky ve třídách

22. 12. Zpívání koled na schodech, vyhodnocení vánoční soutěže

22. 12. Porada

22. 12. Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny

3., 10., 17., 22. 12.     Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

21. 12. 5. vánoční jarmark

 

LEDEN 2021
1. 1.     Nový rok

1. 1.     Den obnovy samostatného českého státu

1. – 3. 1. Vánoční prázdniny

4. 1.     Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

4. 1.     Adaptační den

7. 1.     Třídní schůzky
15. 1.   Odevzdání zápisu z třídních schůzek
18. – 22. 1. Schůze MS, PK 2. stupně, MS AP

22. 1.   Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku 2020/2021
25. 1.   Klasifikační porada – 1. pololetí
28. 1.   Ukončení 1. pololetí – vydávání vysvědčení
28. 1.   Odevzdání zápisů schůzí MS, PK 2. stupně, MS AP

28. 1.   Odevzdání hodnocení písemných prací

28. 1.   Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

28. 1.   Kontrola třídních knih kroužků

28. 1.   Odevzdání třídních knih, třídních výkazů a další pedagogické dokumentace

29. 1.   Pololetní prázdniny

7., 14., 21., 28. 1.       Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

28. 1.   Den otevřených dveří

 

ÚNOR 2021 – ČERVEN 2021

Dopravní výchova - letní část – 1. – 4. třída

Plavecký výcvik – 2., 3. třída

 

ÚNOR 2021

únor    Akce „Z pohádky do pohádky, aneb Kočičí šou Kocoura Modroočka“ (v rámci projektu Vítáme nové prvňáčky) – akce pro PT, MŠ

únor    Projekt „Školy se nebojíme!“

1. 2.     Začátek 2. pololetí

5. 2.     Schůze školské rady

15. – 26. 2. Projekt „Vítáme nové prvňáčky“

26. 2.   Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

26. 2.   Kontrola třídních knih kroužků

4., 11., 18., 25. 2.       Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

únor    Akce „Z pohádky do pohádky, aneb Kočičí šou Kocoura Modroočka“ (v rámci projektu Vítáme nové prvňáčky) – akce pro PT, MŠ

 

BŘEZEN 2021

15. – 26. 3. Projekt „Učíme se sami“

26. 3.   Den učitelů (Hrdá škola)

29. – 31. 3.      Projekt „Velikonoce, velikonoční zvyky“

29. – 31. 3.      Velikonoční výstava

31. 3.   Velikonoční dílny

31. 3.   Schůze školské rady

31. 3.   Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

31. 3.   Kontrola třídních knih kroužků

4., 11., 18., 25., 31. 3.            Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

26. 3.   Den otevřených dveří v rámci projektu „Učíme se sami“

29. - 31. 3. Velikonoční výstava

 

DUBEN 2021

Duben – požární prověrka školy

Duben – Zápis k základnímu vzdělávání

Duben – Zápis do přípravného ročníku základní školy

1. 4.     Velikonoční prázdniny

2. 4.     Velký pátek

5. 4.     Velikonoční pondělí

12. – 16. 4. Schůze MS, PK 2. stupně, MS AP           

15. 4.   Klasifikační porada – 3. čtvrtletí

15. 4.   Třídní schůzky

19. – 23. 4.Integrovaná tematická výuka "Den Země"

30. 4.   Odevzdání zápisu z třídních schůzek
30. 4.   Odevzdání zápisů schůzí MS, PK 2. stupně, MS AP

30. 4.   Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

30. 4.   Odevzdání hodnocení písemných prací

30. 4.   Odevzdání hlášení o třídě

30. 4.   Kontrola třídních knih kroužků

8., 15., 22., 29. 4.       Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

30. 4.   Den otevřených dveří v 1. třídě

 

KVĚTEN 2020

květen Výlet školní družiny

Škola v přírodě – 1. stupeň

1. 5.     Svátek práce

3. – 7. 5. Třídní projekt „Školní výlet“
8. 5.     Den vítězství

10. 5.   Odevzdání plánu výletu

11. 5.   Svátek matek v přípravné třídě

17. 5.   Odevzdání plánu dne dětí

17. 5.   Odevzdání povolení výletu

24. 5.   Odevzdání povolení dne dětí

24. – 28. 5., 31. 5. Třídní výlety
28. 5.   Uzavření kroužků – odevzdání třídní knihy kroužků a hodnocení kroužků

28. 5.   Odevzdání zápisu třídnické hodiny – 2. stupeň
6., 13., 20., 27. 5.       Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

11. 5.   Svátek matek v přípravné třídě

24. – 28. 5., 31. 5. Třídní výlety
 

ČERVEN 2021

červen Den dětí ve školní družině

červen Fotografování tříd

1. 6.     Den dětí
10. 6.   Třídní schůzky
14. – 18. 6. Schůze MS, PK 2. stupně, MS AP           

14. 6.   Odevzdání plánu sportovního dne

18. 6.   Odevzdání zápisu z třídních schůzek

21. 6.   Odevzdání povolení sportovního dne

24. 6.   Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí školního roku 2020/2021

28. 6.   Schůze školské rady

28. - 29. 6.      Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

28. 6.   Sportovní den

28. 6.   Klasifikační porada za 2. pololetí

29. 6.   Třídnické hodiny

29. 6.   Cvičné opuštění školní budovy

30. 6.   Ukončení školního roku

30. 6.   Závěrečná porada

30. 6.   Odevzdání zápisů schůzí MS, PK 2. stupně, MS AP
30. 6.   Odevzdání hodnocení písemných prací

30. 6.   Odevzdání zápisů z třídnických hodin – 2. stupeň

30. 6.   Odevzdání třídních knih, třídních výkazů a další pedagogické dokumentace

3., 10., 17., 24. 6.       Kontrola třídních knih

Akce pro veřejnost

28. 6.   Sportovní den
 

ČERVENEC 2021

1. – 2. 7. Úklid kabinetů a tříd

1. – 2. 7. Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 1. termíny

5. 7.     Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.     Den upálení Mistra Jana Husa

7. – 9. 7. Úklid kabinetů a tříd

7. – 9. 7. Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 1. termíny

 

SRPEN 2021

19. - 20. 8. Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 2. termíny

23. 8.   Zahajovací porada

Školení PO, školení BOZP, školení požární hlídky

24. – 27. 8. Schůze MS a PK

24. – 27. 8., 30. – 31. 8. Práce ve třídách, výzdoba školy
24. – 25. 8. Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 2. termíny

24. – 27. 8., 30. 31. 8. Opravné zkoušky a dodatečné zkoušky – dle přílohy
31. 8.   Odevzdání zápisů ze schůzí MS a PK

31. 8.   Dokončení soupisu majetku ve třídách

 

Středa 1. 9. 2021        Zahájení vyučování ve školním roce 2021/2022
 

 

            Součástí ročního plánu jsou aktuální sezónní nabídky kulturních a sportovních akcí, exkurze, akce jednotlivých tříd a školní družiny.     

Třídní učitelé mohou po zvážení podle potřeby svolat třídní schůzku v průběhu školního roku nezávisle na konzultacích. V průběhu školního roku budou probíhat celoškolní a třídní projekty, projekty v jednotlivých předmětech.