Mobilní telefony na zaměstnance školy

Mgr. Bc. Ilona Bočinská, ředitelka školy 602 500 681

Mgr. Helena Kašpárková, zástupkyně ředitelky 724 074 197

Taťána Košnárová, sekretářka 724 063 857