Jak připravit dítě na vstup do školy

JAK MŮŽETE PŘIPRAVIT DÍTĚ NA VSTUP DO ŠKOLY?

 

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo svůj zájem, trpělivě je vyslechněte.

 

 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu, povídejte si s ním, učte je pojmenovávat předměty denní potřeby a školní potřeby (např. pravítko, tužka, sešit apod).

 

 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost, zodpovědnost, jemnou motoriku trénujte např. navlékáním korálků, lepením, cvičte sebeobsluhu (zapínání knoflíků, mytí rukou).

 

 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou oblast dítěte.

 

 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné informovanosti rozvíjíte i jeho slovní zásobu.

 

 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu. Výrazně to ovlivňuje jeho základy psaní, čtení a počítání.

 

 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity - příroda je jedna velká tělocvična, prospěje i vám.

 

 • Trénujte změny denního režimu souvisejícího se školní docházkou - ranní vstávání, odbourání odpoledního spaní, čas ukládání k večernímu spánku.

 

 • Dbejte na správné držení tužky. Tužka se drží třemi prsty tak, aby tupý konec tužky směřoval k rameni, nikoliv od těla. Výborné jsou trojhranné tužky, pastelky, pera.

 

 • Je lhostejné, zda dítě preferuje levou nebo pravou ruku. Je ale lépe, když se pro jednu rozhodne a ruce nestřídá.

 

 • Cvičte uvolnění ruky (aby dítě nedrželo tužku příliš křečovitě a netlačilo na ni). Toho se nejlépe docílí vlastní kresbou, omalovánky nejsou vhodné. Neořezávejte pastelky příliš, barva je pak nevýrazná a dítě na tužku tlačí. Mezi pastelkami volte ty s měkkou tuhou (mají syté barvy).

 

 • Kupte dítěti co nejlehčí aktovku a vyzkoušejte, zda ji bude umět rozepnout.

 

 • Rozhodně dítě neučte číst a psát, pokud to nedělá samo ze své vůle.

 

 • Nikdy dítě školou nestrašte, dítě by se mělo do školy těšit. Určitě se mu tam bude líbit, i když by mělo vědět, že bude muset i poslechnout.

 

 

 

Odkazy pro rodiče, tipy jak se s dětmi na vstup do základní školy připravit:

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

http://www.atlasskolstvi.cz/a9409-desatero-pro-predskolaky-a-tipy-jak-se-s-detmi-na-vstup-do-zakladni-skoly-pripravit

 

http://www.ppp-ostrava.cz/co-mame-delat-kdyz-mame-doma-predskolaka-2/