Výuka a režim dne v přípravné třídě

Výuka v naší přípravné třídě

 

1.

8.10 – 8.45

2.

9.00 – 9.40

3.

10.20 – 11.00

4.

11.15 – 12.00

Pondělí

JV

M/RP

HV

Pobyt venku

Úterý

JV

RP/M

VV

Pobyt venku

Středa

JV

M/RP

TV

Pobyt venku

Čtvrtek

JV

RP/M

HV

Pobyt venku

Pátek

JV

M/RP

PV

Pobyt venku

Režim dne v naší přípravné třídě

7.45 – 8.10

Scházení v přípravné třídě: Příchod, samostatnost, sebeobsluha, hygiena, snídaně, individuální přístup.

8.10 – 8.45

Ranní kruh: Pozdrav, přivítání, orientace v čase a prostoru, retrospektiva, motivace dne. Jazyková výchova, didaktické hry.

8.45 – 9.00

Přestávka: Samostatnost, sebeobsluha, hygiena, pitný režim, individuální přístup.

9.00 – 9.40

Řízená činnost (frontální, skupinová, práce ve dvojicích, individuální): Rozumová výchova zahrnující jazykovou komunikaci, matematické představy a rozvoj poznání (příroda, společnost, svět).                         

Pracovní listy, grafomotorické listy, didaktické hry.

9.40 – 10.20

Přestávka: Samostatnost, sebeobsluha, hygiena, svačina, individuální přístup.                                                                                                  

Spontánní činnosti dle volby dětí: Námětové hry, konstruktivní hry, volné kreslení, prohlížení dětských knih a časopisů.

10.20 – 11.00

Řízená činnost (frontální, skupinová, práce ve dvojicích, individuální): Pracovní činnost, tělesná, výtvarná a hudební výchova.                                                                         

11.00 – 11.15

Přestávka: Samostatnost, sebeobsluha, hygiena, pitný režim, úklid třídy.

11.15 – 12.00

Pobyt venku: Atrium, školní hřiště, dětské hřiště, vycházka do přírody.

12.00

Rozloučení se a rozcházení dětí: Domů s rodiči nebo do školní družiny.

Režim dne je orientační s přihlédnutí k individuálním potřebám dětí.

 

Výuka v naší přípravné třídě v zimním období

 

1.

8.10 – 8.45

2.

9.00 – 9.40

3.

10.20 – 11.00

4.

11.15 – 12.00

Pondělí

JV

MP

RP

VV

Úterý

JV

RP

MP

TV

Středa

JV

MP

RP

HV/VV

Čtvrtek

JV

RP

MP

TV

Pátek

JV

MP

RP

PV

Režim dne v naší přípravné třídě

7.45 – 8.10

Ranní činnosti - scházení v přípravné třídě: Příchod, samostatnost, sebeobsluha, hygiena, snídaně, individuální přístup.

8.10 – 8.45

Ranní kruh, jazyková výchova: Pozdrav, přivítání, orientace v čase a prostoru, retrospektiva, motivace dne.

8.45 – 9.00

Přestávka: Samostatnost, sebeobsluha, hygiena, pitný režim, individuální přístup.

9.00 – 9.40

Řízená činnost (frontální, skupinová, práce ve dvojicích, individuální): Rozumová výchova zahrnující jazykovou komunikaci, matematické představy a rozvoj poznání (příroda, společnost, svět).

9.40 – 10.20

Přestávka: Samostatnost, sebeobsluha, hygiena, svačina, individuální přístup.                                                                                                   Spontánní činnosti dle volby dětí: Námětové hry, konstruktivní hry, volné kreslení, prohlížení dětských knih a časopisů.

10.20 – 11.00

Řízená činnost (frontální, skupinová, práce ve dvojicích, individuální): Rozumová výchova zahrnující jazykovou komunikaci, matematické představy a rozvoj poznání.

11.00 – 11.15

Přestávka: Samostatnost, sebeobsluha, hygiena, pitný režim.

11.15 – 12.00

Řízená činnost: Pracovní činnost, tělesná, výtvarná a hudební výchova. Úklid třídy.                                                                         

12.00

Rozloučení se a rozcházení dětí: Domů s rodiči nebo do školní družiny.

Režim dne je orientační s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí.