Pokyny k domácím úkolům

  1. STRANA

 

 

https://portal.csicr.cz/Web/600146880/

Toto je adresa naší školy na internetu, kde jsou videa a fotky s tím, co máte dělat, vzory, jak co máte počítat, psát nebo doplňovat.

 

Jednotlivé vzory a vypočítané některé příklady máte i tady. Stačí je jen opsat.

 

 

Úkoly na čtvrtek 7.5.

Čtení – slabikář strana 64 – odpověď na větu dole je V NOCI - ať toto děti napíší do rámečku       

            úplně dole.

Psaní – písanka 3 – strana 10. Úplně dole je slovo meloun, to se musí přepsat psacím písmem.

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 17/1, 4 – jen vypočítat

                                                   17/2 – 1.slovní úloha – napíší 14 – 2 = 12

                                                              2.slovní úloha – napíší 15 – 4 = 11

                                                   17/3 – u počítadel napíší a potom vypočítají 15-1=         15-3=

                                                                                                                          14-2=         15-4=

                                                                                                                          13-2=         14-1=

 

V PÁTEK 8.5. JE STÁTNÍ SVÁTEK – Den osvobození – proto nedávám žádné úkoly.

 

Úkoly na pondělí 11.5.

Čtení – slabikář strana 65 – u modrého trojúhelníčku zakroužkují růžová (Žížala je růžová) +

            zakroužkovat žáby (Užovka loví žáby) + do rámečku namalovat čápa

Psaní - písanka 3 – strana 11

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 18/2, 4 – jen vypočítat

                      18/1 – prasátko – první příklad vypočítat + další napsat a vypočítat 13-1=

                                                                                                                                  14-2=

                                                                                                                                  15-1=

                      18/3 – slovní úloha – napsat + vypočítat 14-3=

Úkoly na úterý 12.5.

Čtení – slabikář strana 66 – vpravo nahoře vymalují děti rámečky stejnou barvou jako je vzor.

            Zelenou JA RO, žlutou SLUN CE, modrou VO DA, oranžovou TRÁ VA,

            hnědou PTÁ CI, červenou VČE LA, černou PO TOK

            TAJENKA – VELIKONOCE

                                  POMLÁZKY

                                  VAJÍČKA

                                  MAŠLE

            Úplně dole do rámečků dopsat MAZANCE                      

Psaní - písanka 3 – strana 12 – úplně dole je slovo celer a to je třeba přepsat psacím písmem

Matematika – malý procvičovací sešit 3. díl – strana 7, 8

                      7/A – slovní úloha do rámečků namalovat 11 červených koleček + 2 modrá

                                Kolečka a na linku napsat a vypočítat 11+2=13

                      7/B – 11+5=16           do rámečků namalovat 11 zelených koleček a 5 žlutých

                                14+1=15           do rámečků namalovat 14 červených koleček a 1 modrá

                                12+2=14           do rámečků namalovat 12 oranžových koleček a 2 hnědé

                       7/C – rozklad čísla 15          13            12           14           15    

                                                    10 5       10 3         10 2        10 4        10 5

2. STRANA

 

                       7/D – 3, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 20

                       8/A – jen vypočítat

                       8/B – porovnávat čísla (větší, menší, =)

                       8/C – slovní úloha – do rámečků namalovat 15 modrých koleček a

                                 potom odzadu škrtnout 4 kolečka + na linku napsat a vypočítat 15-4=11

Úkoly na středu 13.5.

Čtení – slabikář strana 67

         Nad děti do pytlíčků napsat: pod H  V  L

                                                              2   4   3

         Pod obrázky s dětmi, kde je PETR + klíč   napsat a potom spojit s obrázkem

                                                      PETRKLÍČ

                                                      TULI + pán

                                                      TULIPÁN

                                                      PAMPE + liška

                                                      PAMPELIŠKA

         Úplně dole, kde jsou věty u žlutého míčku ve sloupcích, je třeba spojit stejné věty. 

         Spojit tedy:

         První + poslední

         Druhá + předposlední

         Předposlední + druhá

         Poslední + první

Psaní - písanka 3 – strana 13

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 19/nahoře ve stromcích jsou rozklady čísel:

  6           8          10          9          7

4 2        7 1        1 9         7 2       1 6

4 2        3 5        7 3         8 1       5 2

5 1        2 6        2 8         6 3       3 4

1 5        1 7        9 1         1 8       2 5

3 3        4 4        3 7         2 7       0 7                 

6 0        6 2        6 4         4 5       6 1

             5 3        5 5         3 6       4 3

             0 8        8 2         5 4

                          4 6         9 0

                         0 10

Dole, tedy vše ostatní jen vypočítat.

Úkoly na čtvrtek 14.5.

Čtení – Pracovní sešit ke Slabikáři strana 39 nahoře pod obrázky psát do rámečků slabiky

            ŽÁ    ŽA     ŽI    ŽÍ    ŽU

            Věty dole:

            Má máma růže? A (napsat A do zeleného rámečku).

            Má Lukáš rád Boženu? N (napsat N do zeleného rámečku).

            U modrého trojúhelníku zakroužkovat        pampeliška                       žížala

Psaní - písanka 3 – strana 14

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 20

                       20/1 – myši – píšete do koleček výsledky.

                                  Vlevo nahoře je myš 1   +5 do kolečka 6 – 3 do kolečka 3 + 5

                                  do kolečka 8 + 2 do kolečka 10 + 1 do kolečka 11 – 10 do kolečka 1 + 3

                                  do kolečka 4 – tato myš nesní sýr.

3. STRANA

 

                                  Stejným způsobem počítejte i myši 2   3   4. Která sní sýr? Ta, která má

                                  výsledek nula.

                       20/2 – jen vypočítat

                       20/3 – 0, 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20

Úkoly na pátek 15.5.

Čtení – Pracovní sešit ke Slabikáři strana 40

            Číst sloupce + zakroužkovat písmena u slov     vlajka E, vločky E, pračka S, plavky Á,

                                                                                        brusle L, slunce V       

             Do růžových rámečků napsat VESELÁ

             Úplně dole je napsáno     jaro         léto        podzim         zima (vybarvit slova stejnou     

             barvou                           kuličky    plavky      drak           hokejka

                                                   švihadlo    míč          kolo               lyže

Psaní - písanka 3 – strana 15 – slova kocour, zajíc, opice přepsat psacím písmem.

            V posledním řádku napsat větu psacím písmem Cyril maluje dům. Nezapomenout

            na tečku.

Matematika – malý procvičovací sešit 3. díl – strana 9 – vše vypočítat

 

Úkoly na pondělí 18.5.

Čtení – slabikář strana 68 – úplně dole napsat do rámečku ÚHOŘE

Psaní - písanka 3 – strana 16 – slova králík, zvonek, mlýnek přepsat psacím písmem                   

           Úplně dole se každý podepíše psacím písmem

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 21/1 – výsledky

                                                                21/2 – počítat podle vzoru červená a modrá kolečka +

                                                                           psát příklady a vypočítat je podle vzoru

                                                                21/3 – jen vypočítat

Matematika – malý procvičovací sešit 3. díl – strana 10/A, B, C – jen vypočítat

                                                                                     10/D – do rámečků namalovat

                                                                                     15 červených koleček a 4 modré +

                                                                                     na linku napsat 15+4=19

Úkoly na úterý 19.5.

Čtení – slabikář strana 69 – úplně nahoře napsat do rámečků      UVAŘÍ         NAŘEŽE

                                                                                                     NAVAŘÍ        POŘEŽE

                                             Úplně dole napsat HRNEČKU, VAŘ!

Psaní - písanka 3 – strana 17 – slovo Zdena přepsat psacím písmem.

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 22/1 – počítat podle vzoru červená a modrá kolečka +

                                                                           psát příklady a vypočítat je podle vzoru

                                                                22/2, 4 – jen vypočítat

                                                                22/3 – do rámečků namalovat 12 zelených koleček a

                                                                           8 žlutých koleček + na linku napsat 12+8=20

Úkoly na středu 20.5.

Čtení – slabikář strana 70 – Co kdo potřebuje psát     malíř

                                                                                     rybář

                                                                                     lékař

                                                                                     sadař

                                                                                     pekař

Psaní - písanka 3 – strana 18 – poslední dva řádky přepsat psacím písmem

 

 

4. STRANA

 

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 23/1 – prasátko pracovat podle vzoru + psát příklady

                                                                          a v prasátku kroužkovat peníze

                                                                23/2 - do rámečků namalovat 14 zelených koleček a

                                                                           4 žlutá kolečka + na linku napsat 14+4=18

                                                                23/3 - jen vypočítat

Matematika – malý procvičovací sešit 3. díl – strana 11/A, B, D – vypočítat

                                                                                     11/C – do rámečků namalovat

                                                                                                 12  zelených koleček a                                                                          

                                                                                                 4 žlutá kolečka +

                                                                                                 na linku napsat 12+4=16

Úkoly na čtvrtek 21.5.

Čtení – slabikář - strana 71/modrý trojúhelník  Koza mečí,         Kráva bučí,       Slípka kdáká,

                                                                           ovce bečí.           čmelák bzučí.    žába kváká.

                                          Úplně dole dopsat chybějící čárky a háčky.

Psaní - písanka 3 – strana 19 – slova a písmena, která je nutno přepsat psacím písmem je

            na školním webu.

Matematika velká (žlutá) 3. díl – strana 24/1 – vypočítat příklad a spojit se správným

                                                                           výsledkem

                                                                24/2 - do rámečků namalovat 13 zelených koleček a

                                                                           6 žlutých koleček + na linku napsat 13+6=19

                                                                24/3 – jen vypočítat

                                                      strana 25/1, 3 – jen vypočítat

                                                                 25/2 – počítat a psát podle vzoru

Úkoly na pátek 22.5.

Čtení - Pracovní sešit ke Slabikáři strana 41

            Úplně nahoře psát do rámečků       ŘA   ŘE   ŘE   ŘI   ŘÍ

            Pod sloupečky jsou obrázky, tak slova kuře, jeřáb, vařečka, křoví, peřina, moře v těch

            sloupečcích najít a zakroužkovat.

            Úplně dole napsat do zelených rámečků Je venku léto? N

                                                                             Jsou na dvoře kůzlata? N

Psaní - písanka 3 – strana 20 – poslední slovo Hynek přepsat psacím písmem

Matematika – malý procvičovací sešit 3. díl – strana 12 – vše vypočítat

 

DÁLE MOC PROSÍM!!!

Počítejte s dětmi i pamětně. To znamená, dávejte jim příklady na + a na – tak, aby počítaly z hlavy bez sešitů a bez psaní. Stejně jako s dětmi hrajeme na početního krále. Oni už budou vědět, jak to hrajeme.

 

Také moc a moc PROSÍM, nepište za děti úkoly. V matematice musí psát číslice, aby je uměly psát, aby znaly jejich význam a aby byly pěkně a čitelně napsané.

A ve psaní se musí naučit psát psacím písmem, protože se psací písmo hodnotí až do páté třídy a je součástí známky na vysvědčení.

DĚKUJI.

 

Další úkoly se budou předávat, pravděpodobně, ve čtvrtek 21.5.2020

Pokud by to tak nebylo, napíšu všem emaily nebo budu telefonovat.

Přeji krásné dny. Možnarová