Metodik prevence

Mgr. Ivana Javorská, metodička prevence

2. patro, kabinet č. 28

v úterý 8:00 - 10:30: 1. patro, školní poradenské pracoviště, dveře č. 16, telefon 581 29 79 24

Konzultační hodiny:

Pro rodiče: úterý 8:00 – 8:45

Pro žáky: úterý 7:00 – 7:40

Po předchozí domluvě

Telefon: 581 29 79 35

E-mail: javorska.konzultace@seznam.cz

 

Jak pomáhá metodik prevence?

  • krizová intervence
  • absence žáků – spolupráce s pedagogickými pracovníky při řešení absence, pohovory s rodiči, hlášení neomluvené absence 2. stupně
  • preventivní programy
  • komunikace s OSPOD, Probační a mediační služba, Policie ČR
  • pohovory s rodiči