Zde může být obrázek školy.

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. Louny, Holárkovy sady 2386

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. Louny, Holárkovy sady 2386
Adresa školy: Ulice: Holárkovy sady 2386
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Ředitel:Alena Šubrtová
Kontakt na školu Telefon: 415 653 233
Email: info@msmaterinka.cz
Web:
IČ:25018655
RED-IZO:600000630
Zřizovatel:Martina Kabelová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Holárkovy sady 2386
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 653 233
IZO:047791136
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 71
Aktuální počet dětí: 71
Dny otevřených dveří (termín/y): Po domluvě s rodiči
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Budova se otevírá číselným kódem
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobusová linka 2,3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 5.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1000
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Příprava dětí na život podle ŠVP PV Spojené ruce
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, zahradní slavnosti, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce: Praxe, spolupráce s MP, ZŠ, ZUŠ, PPP
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Holárkovy sady 2386
Obec: Louny
Kraj: Ústecký
PSČ: 440 01
Kontakt na školu: Telefon: 415 653 233
IZO:102677654