AKTUALITY

 • 24.2.2017

  Vedení České školní inspekce jednalo se zástupci zřizovatelů škol

  Ve čtvrtek 23. února 2017 navštívili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys jednání Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Na něm představili hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené v tematických zprávách a ve Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2015/2016. Dále se členy komise diskutovali zejména o kariérním řádu, výsledcích vzdělávání, jednotné přijímací zkoušce na střední školy nebo o financování škol.

 • 15.2.2017

  Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2015/2016 projednali poslanci i senátoři

  Stalo se tak na jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě představil dne 8. února 2017 ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, a na jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, kde se dne 15. února 2017 prezentace ujal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

 • 10.2.2017

  Představitelé školských asociací diskutovali s vedením České školní inspekce

  Ve čtvrtek 9. února 2017 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys setkali s vedoucími představiteli odborných školských asociací.

 • 1.2.2017

  Česká školní inspekce zahajuje realizaci projektu Komplexní systém hodnocení

  Česká školní inspekce jako národní autorita v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při své činnosti nejrůznější metody, postupy a nástroje.

 • 19.1.2017

  Vedení České školní inspekce diskutovalo s celostátními partnery

  Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys sešli se zástupci partnerů České školní inspekce na celostátní úrovni. Toto setkání završilo sérii regionálních informačních setkání, která byla na podzim roku 2016 uspořádána Českou školní inspekcí postupně ve všech krajích ČR.

» Zobrazit všechny články z rubriky

ŠKOLY A UČITELÉ

Komunikace s ČŠI

FAQ

» Zobrazit všechny články z rubriky