AKTUALITY

 • 19.1.2017

  Vedení České školní inspekce diskutovalo s celostátními partnery

  Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys sešli se zástupci partnerů České školní inspekce na celostátní úrovni. Toto setkání završilo sérii regionálních informačních setkání, která byla na podzim roku 2016 uspořádána Českou školní inspekcí postupně ve všech krajích ČR.

 • 21.12.2016

  Výběrová řízení - školní inspektoři pro hodnocení poradenských zařízení

  Česká školní inspekce vyhlásila výběrové řízení na obsazení 14 služebních míst (jedno místo v každém kraji České republiky) školních inspektorů/inspektorek se zaměřením zejména na hodnocení školských poradenských zařízení (vzdělání v psychologii, případně speciální pedagogice).

 • 16.12.2016

  Informační bulletin České školní inspekce - prosinec 2016

  V přiloženém souboru zveřejňujeme prosincový Informační bulletin České školní inspekce.

 • 15.12.2016

  Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje souhrnné vydání tematických zpráv za školní rok 2015/2016.

 • 6.12.2016

  Výsledky PISA 2015 - úroveň patnáctiletých žáků ve vybraných gramotnostech

  V období od konce března do poloviny dubna 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci mezinárodního projektu PISA, který je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření je navrženo tak, aby v jednotlivých zemích poskytovalo tvůrcům školské politiky důležité informace o fungování jejich vzdělávacích systémů a o vývojových trendech a aby také umožnilo mezinárodní srovnávání. Šetření PISA je realizováno ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených gramotnostních oblastí. Hlavní testovanou oblastí šetření PISA 2015 byla po devíti letech přírodovědná gramotnost.

» Zobrazit všechny články z rubriky

ŠKOLY A UČITELÉ

Komunikace s ČŠI

FAQ

» Zobrazit všechny články z rubriky