AKTUALITY

 • 19.4.2017

  Informační bulletin České školní inspekce - duben 2017

  Česká školní inspekce zveřejnila další vydání Informačního bulletinu.

 • 30.3.2017

  Česká školní inspekce hostila mezinárodní seminář ke zjišťování výsledků vzdělávání

  Ve středu 29. března 2017 uspořádala Česká školní inspekce ve spolupráci se Stálou mezinárodní konferencí inspektorátů mezinárodní odborný seminář zaměřený na problematiku zjišťování výsledků vzdělávání inspekčními institucemi. Seminář byl určen pracovníkům inspekčních orgánů, tvůrcům vzdělávacích politik, výzkumníkům i odborníkům z praxe. Zúčastnilo se ho téměř 70 hostů z Belgie, Francie, Německa, Irska, Skotska, Kypru, Estonska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Portugalska, Itálie, Srbska, Švédska, Albánie, Turecka, Ukrajiny i České republiky. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se semináře zúčastnil náměstek ministryně Stanislav Štech, který přednesl také úvodní slovo.

 • 28.3.2017

  Ústřední školní inspektor na předávání Medailí MŠMT

  V úterý 28. března 2017 převzalo z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 45 vynikajících pedagogů a pedagožek Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství. Na Den učitelů udělila ministryně Valachová také Plaketu Františky Plamínkové. Toto symbolické ocenění obdržela in memoriam učitelka Ludmila Vernerová. MŠMT tuto plaketu udělilo jako výraz odhodlání bojovat se šikanou a přispět k bezpečnějšímu prostředí ve školách. Slavnostního aktu v prostorách hlavního sálu Senátu Parlamentu ČR se zúčastnil také ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal

 • 28.3.2017

  Panelová diskuze ke Dni učitelů

  V úterý 28. března 2017 uspořádala poslankyně Nina Nováková ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou a Českou středoškolskou unií v prostorách Státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panelovou diskuzi u příležitosti Dne učitelů. S komentářem nahlížejícím na českého učitele v kontextu národních a mezinárodních šetření vystoupil také náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

 • 21.3.2017

  Stanovisko České školní inspekce - poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům

  Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko k vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy – cizinců (dále jen „děti-cizinci“) a žáků základní školy – cizinců (dále jen „žáci-cizinci“).

» Zobrazit všechny články z rubriky

ŠKOLY A UČITELÉ

Komunikace s ČŠI

FAQ

» Zobrazit všechny články z rubriky