AKTUALITY

 • 21.3.2017

  Stanovisko České školní inspekce - poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům

  Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko k vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy – cizinců (dále jen „děti-cizinci“) a žáků základní školy – cizinců (dále jen „žáci-cizinci“).

 • 24.2.2017

  Vedení České školní inspekce jednalo se zástupci zřizovatelů škol

  Ve čtvrtek 23. února 2017 navštívili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys jednání Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR. Na něm představili hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené v tematických zprávách a ve Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2015/2016. Dále se členy komise diskutovali zejména o kariérním řádu, výsledcích vzdělávání, jednotné přijímací zkoušce na střední školy nebo o financování škol.

 • 15.2.2017

  Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2015/2016 projednali poslanci i senátoři

  Stalo se tak na jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve výroční zprávě představil dne 8. února 2017 ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, a na jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, kde se dne 15. února 2017 prezentace ujal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

 • 10.2.2017

  Představitelé školských asociací diskutovali s vedením České školní inspekce

  Ve čtvrtek 9. února 2017 se ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys setkali s vedoucími představiteli odborných školských asociací.

 • 1.2.2017

  Česká školní inspekce zahajuje realizaci projektu Komplexní systém hodnocení

  Česká školní inspekce jako národní autorita v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při své činnosti nejrůznější metody, postupy a nástroje.

» Zobrazit všechny články z rubriky

ŠKOLY A UČITELÉ

Komunikace s ČŠI

FAQ

» Zobrazit všechny články z rubriky