Zde může být obrázek školy.

Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola
Adresa školy: Ulice: Soukenická 10
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Mgr. Martin Jeřábek
Kontakt na školu Telefon: 242 481 656
Mobil: 731 362 452
Email: reditelka@veselaskola.cz
Web: veselaskola.cz
IČ:45246726
RED-IZO:600001091
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Soukenická 10
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 316 600
IZO:045246726
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 210
Aktuální počet žáků: 210
Dny otevřených dveří (termín/y): Každou středu odpoledne "Otevřené dveře ředitelny"
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro Náměstí Republiky, tram. zastávka Dlouhá třída
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Piťha - Veselá škola.doc (71,2 KB)
Školní řád: skolni rad ZS 2014 - platna verze.doc (124,4 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni1415.doc (154,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Specifikem školy je propojení se základní uměleckou školou. Žáci si tak mohou vybírat volitelné předměty z široké nabídky ZUŠ, jejich výuka se realizuje po skončení výuky běžných předmětů ZŠ.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, lyžařské pobyty zahraniční výjezdy
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Mar dei Caraibi - Řím, Itálie Univerzita Carson-Newman Tennessee, USA
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Soukenická 10
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 316 600
IZO:108016471
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 250
Zahájení přijímání nových žáků: 1.9.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 11.9.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro, tramvaj
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Provoz zařízení (od - do): 13-19
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): všeobecné
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje
Škola organizuje : koncerty, výstavy
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Soukenická 10
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 316 600
IZO:110001541
Školní klub
Adresa: Ulice: Soukenická 10
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 316 600
IZO:150010052
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Soukenická 10
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 316 600
IZO:150011628
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25-37
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne