Zde může být obrázek školy.

Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Budějovická 825
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Ředitel:Mgr., Ing. Karel Dušek
Kontakt na školu Telefon: 381 251 864
Email: ekonom@orbiska.cz
Web: http://www.orbiska.cz
IČ:25159577
RED-IZO:600001288
Zřizovatel:Římskokatolická farnost Tábor
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Budějovická 825
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 252 567
Fax: 381 252 567
IZO:060064161
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 147
Aktuální počet žáků: 135
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 6000
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Budějovická 825
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 252 567
Fax: 381 252 567
IZO:110017838
Školní klub
Adresa: Ulice: Budějovická 825
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 251 864
Fax: 381 252 567
IZO:181031671