Logo školy

Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Národní 512
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Ředitel:Bc. Jarmila Šenová
Kontakt na školu Telefon: 412 372 323
Email: zusvarnsdorf@tiscali.cz
Web: www.zusvarnsdorf.cz
IČ:65081803
RED-IZO:600001334
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Národní 512
Obec: Varnsdorf
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 47
Kontakt na školu: Telefon: 412 372 323
Fax: 412 372 323
IZO:102577129
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 320
Zahájení přijímání nových žáků: 12.6.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 30.9.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: obec s rozšířenou působností
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Provoz zařízení (od - do): 12.00 - 19.30
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): profilace školy není jednostranná, odpovídá zaměření jednotlivých učitelů (např. jazz, folklór, klasická hudba, populární zpěv, scénický tanec ...)
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, studium pro dospělé, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, hra na strunné nástroje, hra na dechové nástroje, hra na smyčcové nástroje, sborový zpěv
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí, otevřený celostátní festival scénického tance Tanambourrée
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace