Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čs. legií 243
Obec: Děčín IV - Podmokly
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Ředitel:Daniela Jetelová
Kontakt na školu Telefon: 412 532 035
Email: zusdc@clnet.cz
Web: http://www.zusdc.cz
IČ:65081765
RED-IZO:600001351
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Čs. legií 243
Obec: Děčín IV - Podmokly
Kraj: Ústecký
PSČ: 405 02
Kontakt na školu: Telefon: 412 532 035
IZO:102577374
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 783
Zahájení přijímání nových žáků: 25.5.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 27.5.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: okres
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: skoro všechny
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 2
Provoz zařízení (od - do): 1.9.-30.6.
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): HO, VO, LDO
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: sborový zpěv, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky