Zde může být obrázek školy.

Základní škola Antonína Bratršovského

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Antonína Bratršovského
Adresa školy: Ulice: Saskova 34
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:PhDr. Janina Křimská
Kontakt na školu Telefon: 604 244 232
Email: sekretariat@zsab.cz
Web: www.zsab.cz
IČ:16389999
RED-IZO:600001369
Zřizovatel:Biskupství litoměřické
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Saskova 34
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 319 177
Fax: 483 319 177
IZO:108006018
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 170
Aktuální počet žáků: 170
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Roční školné v Kč: 9000
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: Škola si pronajímá Městskou sportovní halu
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, ICT, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Průběžná 12/368
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 02
Kontakt na školu: Telefon: 483 314 243
IZO:108006166
Školní klub
Adresa: Ulice: Saskova 34
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 319 177
Fax: 483 319 177
IZO:181029669
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Saskova 32
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 319 177
Fax: 483 319 177
IZO:181005328