Zde může být obrázek školy.

Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského

Škola / charakteristika školy
Název školy:Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského
Adresa školy: Ulice: Růžodolská 118/26
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Jakub Pabián
Kontakt na školu Telefon: 485 103 130
Email: info@sjak.cz
Web: www.sjak.cz
IČ:44223897
RED-IZO:600001385
Zřizovatel:Jednota bratrská
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Růžodolská 155
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 103 130
IZO:110018150
Základní škola
Adresa: Ulice: Růžodolská 118/26
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 103 130
IZO:110018141
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 172
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 30, 28, 27, 14, 23, 34, 32; 540070, 500440, 640, 240, 074
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 5000
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: skolni-rad.pdf (713,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, výlety, sportovní dny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: skolni-druzina.pdf (739,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence
Školní družina
Adresa: Ulice: Cyrila a Metoděje 390
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110018168
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zahradní 100
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:167101145