Zde může být obrázek školy.

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov
Adresa školy: Ulice: Koněvova 100
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Ředitel:Mgr. Bc. Jana Pucharová
Kontakt na školu Telefon: 417 862 507
Email: info@bgbzs.cz
Web: http://www.bgbzs.cz
IČ:70901619
RED-IZO:600001431
Zřizovatel:Biskupství litoměřické
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Koněvova 100
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:181038811
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 11. 2021, 19. 1. 2023
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6
Měsíční poplatek/školné v Kč: 700
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: není
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny
Certifikáty škol: Ekoškola, Etická škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Koněvova 34
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:108037738
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 221
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 11. 2022, 10. 1. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: školní řád 2022.docx (44,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2021 - 2022.docx (154,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, fyzika, knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Certifikáty škol: Ekoškola, Etická škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: doučování, Feuersteinovo instrumentální obohacování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8
Konec výuky: 11,40
Střední škola
Adresa: Ulice: Koněvova 100
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:108019578
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 265
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 11. 2022, 19. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: školní řád 2022.docx (44,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2021 - 2022.docx (154,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, ICT, výtvarná výchova, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj, Etická škola
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, německý, ruský, francouzský, italský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: doučování, Feuersteinovo instrumentální obohacování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Koněvova 100
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:181006235
Středisko volného času
Druh střediska volného času: stanice zájmových činností
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Provoz zařízení (od - do): 7-15,30
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: starší školní věk, mládež, dospělé
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová, příležitostná zájmová, táborová, spontánní činnosti
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, sportovní
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): 600-2000
Přístup k PC a internetu: učebny ICT, WiFi v celé škole
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Koněvova 34
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:110017676
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6-7,45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace, letáky a pozvánky na akce
Školní klub
Adresa: Ulice: Koněvova 34
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:181002434
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 10
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7 - 8
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 15,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, letáky a pozvánky na akce
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Koněvova 34
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:150077688
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29 - 33
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne