Zde může být obrázek školy.

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov
Adresa školy: Ulice: Koněvova 100
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Ředitel:Mgr. Bc. Jana Pucharová
Kontakt na školu Telefon: 417 862 507
Email: info@bgbzs.cz
Web: http://www.bgbzs.cz
IČ:70901619
RED-IZO:600001431
Zřizovatel:Biskupství litoměřické
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Koněvova 100
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:181038811
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2018, 10. 1. 2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Škola je otevřena od: 6
Měsíční poplatek/školné v Kč: 700
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny, besídky/akademie, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Koněvova 34
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:108037738
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 239
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2018, 10. 1. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 6
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Ekoškola, Etická škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, sportovní, rukodělné, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Koněvova 100
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:108019578
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 216
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2018, 10. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 6
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Etická škola, Ekoškola, Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, francouzský, italský, španělský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, individuální schůzky
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Koněvova 100
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:181006235
Školní družina
Adresa: Ulice: Koněvova 34
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:110017676
Školní klub
Adresa: Ulice: Koněvova 34
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:181002434
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Koněvova 34
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 42
Kontakt na školu: Telefon: 417 862 507
IZO:150077688