Zde může být obrázek školy.

První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Vocelova 1334
Obec: Hradec Králové 2
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Ředitel:Mgr. Svatava Černá
Kontakt na školu Telefon: 495 217 375
Email: svatavacerna@volny.cz
Web: www.pszs.cz
IČ:25262092
RED-IZO:600001466
Zřizovatel:Mgr. Svatava Černá
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Vocelova 1334
Obec: Hradec Králové 2
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 217 375
IZO:043475621
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 141
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.11.2018, 10.11.2018, 23.11.2018, 24.11.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 14000
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: partnerská škola nakladatelství Fraus, člen Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové, Knihovna J.A.Komenského, Knihovna Kukleny, Knihovna Wonkova, projekt ŠIK
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, literárně-dramatické, společenské hry, ICT, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vocelova 1334
Obec: Hradec Králové 2
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 02
Kontakt na školu: Telefon: 495 217 375
IZO:110011422