Zde může být obrázek školy.

Církevní základní škola Borohrádek

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola Borohrádek
Adresa školy: Ulice: Nádražní 233
Obec: Borohrádek
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 24
Ředitel:Mgr. Jitka Kadrmasová
Kontakt na školu Telefon: 494 381 228
Email: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz
Web: http://czsborohradek.cz/
IČ:42887941
RED-IZO:600001482
Zřizovatel:Biskupství královéhradecké
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 233
Obec: Borohrádek
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 24
Kontakt na školu: Telefon: 494 381 228
IZO:042887941
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 71
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveřá proběhne při vánoční akci Betlém 18.12.2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, Akce pro veřejnost Vánoční tvoření Betlém Tříkrálová sbírka Velikonoční tvoření, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Otužování,Inkluze
Domácí spolupráce : Spolupráce - Pobytové centrum, Charita, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
Mezinárodní spolupráce: Záložka do knihy spojuje školy - spolupráce se ZŠ Malinovo Bratislava
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení
Alternativní písmo: normalizované psací písmo
Specifické formy podpory žákům: Na naší škole, v rámci inkluzivního vzd. a sníženého počtu žáků ve třídách, vzděl. kromě běžných dětí i děti s nadáním, SPUCH, LMP, PAS a jiným zdr. či soc. znevýh..Pro takové žáky s jakoukoliv individuální potřebou vytvoříme IVP ve spolup. s PPP a SPC..
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, technické, literárně-dramatické, ICT, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 233
Obec: Borohrádek
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 517 24
Kontakt na školu: Telefon: 494 381 228
IZO:110011414