Zde může být obrázek školy.

Soukromá základní škola Lesná s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá základní škola Lesná s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Janouškova 577/2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Ředitel:Mgr. Anna Macková
Kontakt na školu Telefon: 548 520 940
Email: dagmar.dostal@seznam.cz
Web: www.szslesna.cz
IČ:25324233
RED-IZO:600001504
Zřizovatel:Ing. Dagmar Dostálová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Janouškova 577/2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 520 940
IZO:041565690
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 234
Aktuální počet žáků: 85
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1.9.2021.doc (3931,6 KB)
Poslední výroční zpráva: zpráva očinnosti školy 21-22.docx (616,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Janouškova 577
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 613 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 520 940
IZO:110034643
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00 _ 7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13.00 _ 16.45
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky