Základní umělecká škola Luhačovice

Základní umělecká škola Luhačovice

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní umělecká škola Luhačovice
Adresa školy: Ulice: Masarykova 76
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Ředitel:Monika Slováková
Kontakt na školu Telefon: 577 132 395
Email: zusluh@seznam.cz
Fax: není
Web: www.volny.cz/zusluhacovice
IČ:46310924
RED-IZO:600001555
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní umělecká škola

Adresa: Ulice: Masarykova 76
Obec: Luhačovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 26
Kontakt na školu: Telefon: 577 132 395
Fax: 577 131 235
IZO:102319731
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 400
Zahájení přijímání nových žáků: 1.6.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 5.6.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Provoz zařízení (od - do): 12.00 - 20.00 hodin
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): Zaměření či profilaci nemáme
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, hra na cimbál
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace