Logo školy

Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
Adresa školy: Ulice: Štefánikova 117
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Ředitel:Ing. Pavel Janek
Kontakt na školu Telefon: 556 821 457
Email: zdislava@zdislava.net
Web: www.zdislava.net
IČ:49588656
RED-IZO:600001695
Zřizovatel:Biskupství ostravsko - opavské
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Štefánikova 117
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 821 457
Fax: 556 821 457
IZO:108046184
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 225
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. 12. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: 101 ŠVP s obsahem 2013.pdf (324,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 529 ŠVP pro ŠD 2013.doc (154,1 KB)
Školní řád: Školní řád 2015.pdf (186,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2017_18.pdf (928,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, knihovna, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična - herna ve škole, venkovní hřiště u sousední školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Výuka náboženské a etické výchovy od prvního do devátého ročníku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, klub nadaných dětí
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Štefánikova 117
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 821 457
Fax: 556 821 457
IZO:110008774
Školní klub
Adresa: Ulice: Štefánikova 117
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 821 457
Fax: 556 821 457
IZO:150077777
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Štefánikova 117
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 21
Kontakt na školu: Telefon: 556 821 457
Fax: 556 821 457
IZO:110500482