Logo školy

Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí
Adresa školy: Ulice: Zámecká 57
Obec: Hradec nad Moravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Ředitel:Ing. Tomáš Honěk
Kontakt na školu Telefon: 595 170 279
Email: reditel@czs-hradec.cz
Web: http://czs.proit.cz/
IČ:00849821
RED-IZO:600001717
Zřizovatel:Biskupství ostravsko - opavské
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Zámecká 57
Obec: Hradec nad Moravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Kontakt na školu: Telefon: 553 783 606
Fax: 553 783 606
IZO:108035913
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 213
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 262
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 450
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zámecká 57
Obec: Hradec nad Moravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Kontakt na školu: Telefon: 553 783 606
Fax: 553 783 606
IZO:110008766
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámecká 57
Obec: Hradec nad Moravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Kontakt na školu: Telefon: 553 783 606
IZO:108035921