Logo školy

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
Adresa školy: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:PhDr. Soňa Tarhoviská
Kontakt na školu Telefon: 596 133 426
Email: zs.pittra@email.cz
Web: www.czsms.cz
IČ:00850381
RED-IZO:600001733
Zřizovatel:Biskupství ostravsko - opavské
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 133 426
Fax: 596 133 426
IZO:110008804
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): neorganizujeme
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č.1,2,8 - Trolejbusy č. 101,102,106 - vlakové spojení
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: s církevními organizacemi, s neziskovými organizacemi, se sociálními odbory, s PČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 133 426
Fax: 596 133 426
IZO:044940998
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): neprobíhají
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č.1,2,8 - Trolejbusy č. 101,102,106 - vlakové spojení
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30 hod
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy.docx (26 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 12-13.docx (159,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, hudební výchova, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Oslavy vybraných svátků, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : s církevními organizacemi, s neziskovými organizacemi, se sociálními odbory, s PČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, terénní práce asistentů a učitelů, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 133 426
Fax: 596 133 426
IZO:110008812
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 133 426
Fax: 596 133 426
IZO:150003293
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne