Logo školy

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Škola / charakteristika školy
Název školy: Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
Adresa školy: Ulice: Jungmannova 349/3, Přívoz
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Ing. Martin Blatoň Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 596 133 426
Email: zs.pittra@email.cz
Web: www.webskoly.cz/zspittra
IČ:00850381
RED-IZO:600001733
Zřizovatel:Biskupství ostravsko - opavské
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 133 426
IZO:110008804
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 39
Dny otevřených dveří (termín/y): neorganizujeme
Kritéria příjímacího řízení: MŠ_kritérium přijetí_2.pdf (166,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č.1,2,8 - Trolejbusy č. 101,102,106, 108 - vlakové spojení
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Domácí spolupráce: s církevními organizacemi, s neziskovými organizacemi, se sociálními odbory, s PČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 133 426
IZO:044940998
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): neprobíhají
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č.1,2,8 - Trolejbusy č. 101,102,106, 108 - vlakové spojení
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.docx (129,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, výtvarná výchova, dějepis, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, Oslavy vybraných svátků
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Obědy do škol, Šablony 63
Domácí spolupráce : s církevními organizacemi, s neziskovými organizacemi, se sociálními odbory, s PČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: kombinace metod čtení podle potřeb žáka
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, sociální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky, terénní práce asistentů a učitelů
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 133 426
IZO:110008812
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Jungmannova 3
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 133 426
IZO:150003293
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: I. kategorie 23 Kč, II. kategorie 28 Kč, III. kategorie 31 Kč, IV. kategorie 33Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne