Zde může být obrázek školy.

Základní škola INTEGRA Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola INTEGRA Vsetín
Adresa školy: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Ing. Libor Podešva
Kontakt na školu Telefon: 571 411 957
Email: info@zsintegra.cz
Web:
IČ:69211612
RED-IZO:600001792
Zřizovatel:Univerzita Palackého v Olomouci
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:044159765
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 163
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:30 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 h.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Etická škola zlatého stupně
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, výlety, Orientační dny v DIS ve Fryštáku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: individualizace výuky (nadaní žáci, žáci se SVP, žáci se sociálním či zdravotním znevýhodněním)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: společenské hry, rukodělné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, přírodovědné, turistické, psaní na PC všemi deseti
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:110008871
Školní klub
Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:173101615
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:108033546
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Cena oběda v Kč: od 21 - 29 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne