Zde může být obrázek školy.

Základní škola INTEGRA Vsetín

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola INTEGRA Vsetín
Adresa školy: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Ing. Libor Podešva
Kontakt na školu Telefon: 571 411 957
Email: info@zsintegra.cz
Fax: 571 411 957
Web:
IČ:69211612
RED-IZO:600001792
Zřizovatel:Univerzita Palackého v Olomouci
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Základní škola

Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:044159765
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 163
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:30 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 h.
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: Etická škola zlatého stupně
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): Orientační dny v DIS ve Fryštáku, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, vodácký kurz, turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: individualizace výuky (nadaní žáci, žáci se SVP, žáci se sociálním či zdravotním znevýhodněním)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: psaní na PC všemi deseti, literárně-dramatické, sportovní, společenské hry, turistické, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky

Školní družina

Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:110008871

Školní klub

Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:173101615

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:108033546
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Cena oběda v Kč: od 21 - 29 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne