Zde může být obrázek školy.

Základní škola INTEGRA Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola INTEGRA Vsetín
Adresa školy: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Ing. Libor Podešva
Kontakt na školu Telefon: 571 411 957
Email: info@zsintegra.cz
Web:
IČ:69211612
RED-IZO:600001792
Zřizovatel:Univerzita Palackého v Olomouci
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:044159765
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 174
Dny otevřených dveří (termín/y): březen 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Jedna budova videotelefon. Další dvě budovy domácí telefon. Poslední budova zvonek.
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod. do učeben, od 6:30 hod. ranní družina a klub
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ Integra_Cestou do života.zip (3413,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP - školní družina.pdf (262,5 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (564 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019 - 2020.pdf (991,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Etická škola zlatého stupně, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, Docházíme do areálu Sokolovny.
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, Orientační dny v DIS ve Fryštáku, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Např. programy - Ovoce do škol, Obědy pro děti, Šachy do škol
Certifikáty škol: Etická škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individualizace výuky (nadaní žáci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), podpora dalších pedagogických pracovníků, spolupráce s neziskovými organizacemi apod.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, Kompetence výchovného poradce jsou rozděleny mezi školního speciálního pedagoga, metodika prevence a školního psychologa.
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:110008871
Školní klub
Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:173101615
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rybníky 1628
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 411 957
Fax: 571 411 957
IZO:108033546
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24,- Kč - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne