Zde může být obrázek školy.

Základní škola Sedmikráska, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Sedmikráska, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Bezručova 293
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:Mgr. Pavel Sumec
Kontakt na školu Telefon: 575 753 923
Email: skola@sedmikraska.cz
Web: www.sedmikraska.cz
IČ:25853708
RED-IZO:600001806
Zřizovatel:Zdena Maléřová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Bezručova 293
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 657 866
Fax: není
IZO:049582071
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Charakteristika školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: hudební, turistické, literárně-dramatické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Bezručova 293
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 657 866
Fax: není
IZO:110008847