Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola Popelka

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Popelka
Adresa školy: Ulice: Na Popelce 1/18, Košíře
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Tomáš Krejbich
Kontakt na školu Telefon: 257 326 691
Email: skola@zuspopelka.cz
Web: www.zuspopelka.cz
IČ:61385093
RED-IZO:600001920
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Na Popelce 1/18, Košíře
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 326 691
Fax: 257 311 603
IZO:102173494
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 780
Aktuální počet žáků: 780
Zahájení přijímání nových žáků: 31.5.2021
Ukončení přijímání nových žáků: 4.6.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 9, 10, 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: ve výtvarném oboru, v hudebním oboru, v tanečním oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: studium pro dospělé, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, studium pro dospělé
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium II. stupně, studium pro dospělé
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na bicí nástroje, sólový zpěv, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, sborový zpěv, hra na akordeon, skladba, hra na smyčcové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na dechové nástroje, hra na klávesové nástroje
Škola organizuje : koncerty, výstavy, přehlídky, výjezdy do zahraničí, soutěže
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky