Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola, Votice, Malé náměstí 362

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola, Votice, Malé náměstí 362
Adresa školy: Ulice: Malé náměstí 362
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Ředitel:Milan Včelák
Kontakt na školu Telefon: 317 812 351
Email: zusvotice@tiscali.cz
Web: http://www.zusvotice.cz
IČ:70843554
RED-IZO:600002101
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Malé náměstí 362
Obec: Votice
Kraj: Středočeský
PSČ: 259 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 812 351
Fax: 317 812 351
IZO:110012101
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 300
Zahájení přijímání nových žáků: 1.6.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 26.6.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: obec s rozšířenou působností
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v tanečním oboru, v hudebním oboru, ve výtvarném oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv
Škola organizuje : koncerty, výstavy
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, vnitřní informační systém, webové stránky