Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43
Adresa školy: Ulice: Otakarova 43
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Michaela Hudečková
Kontakt na školu Telefon: 387 699 611
Email: hudeckova@zusbjcb.cz
Web: www.zusbjcb.cz
IČ:60076551
RED-IZO:600002331
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Otakarova 43
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 427 822
Fax: 387 427 822
IZO:060076551
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 907
Aktuální počet žáků: 792
Zahájení přijímání nových žáků: 2.3.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 15.9.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, 11
Provoz zařízení (od - do): 12:00 - 19:30
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): obecné - bez profilace
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, studium pro dospělé, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium II. stupně, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, studium pro dospělé, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: sólový zpěv, hra na strunné nástroje, hra na dechové nástroje, hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje
Škola organizuje : přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí, koncerty
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém