Logo školy

První soukromá základní umělecká škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:První soukromá základní umělecká škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Klavíkova 9/1571
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Ředitel:Zdeňka Strnadová
Kontakt na školu Telefon: 387 318 556
Email: strnadi.cb@volny.cz
Web: http://www.hudebniskola.info
IČ:25162390
RED-IZO:600002373
Zřizovatel:Zdeňka Strnadová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Klavíkova 9/1571
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 387 318 556
IZO:060074655
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 380
Zahájení přijímání nových žáků: 16.6.2014
Ukončení přijímání nových žáků: 15.9.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice, centrum, širší centrum, klidná ulice
Spádová oblast: okres
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Provoz zařízení (od - do): 9:00 hodin - 19:00 hodin
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): jazz, country, populární hudba
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: sólový zpěv, sborový zpěv, hra na akordeon, hra na smyčcové nástroje, hra na klávesové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na dechové nástroje
Škola organizuje : koncerty, organizuje vystoupení pro domovy důchodců, vystoupení na akcích pořádaných obcemi
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky