Logo školy

Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24
Adresa školy: Ulice: Hradební 24
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Ředitel:MgA. Matouš Řeřicha
Kontakt na školu Telefon: 384 722 326
Email: info@zustrebon.cz
Web: http://www.zustrebon.cz
IČ:60816902
RED-IZO:600002411
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Hradební 24
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 326
Fax: 384 722 326
IZO:108016951
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 491
Aktuální počet žáků: 491
Zahájení přijímání nových žáků: 1.6.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 11.9.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: svazek obcí (mikroregion)
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Provoz zařízení (od - do): 7. 30 - 20. 00
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): Všeobecná umělecká průprava
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium II. stupně, studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: studium pro dospělé, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: sólový zpěv, sborový zpěv, hra na akordeon, hra na bicí nástroje, hra na strunné nástroje, hra na klávesové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na smyčcové nástroje
Škola organizuje : soutěže, výstavy, přehlídky, koncerty, Spolupořádá Letní hudební setkávání, Třeboňská nocturna. Škola se podílí v úzké spolupráci s městy např. Třeboň, Suchdol nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí a České Velenice na společensko kulturních akcích v třeboňském regionu.
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace