Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64
Adresa školy: Ulice: Palackého 64
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Ředitel:Kateřina Srnková
Kontakt na školu Telefon: 383 372 450
Email: zus.volyne@centrum.cz
IČ:70836001
RED-IZO:600002543
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Palackého 64
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 450
Fax: 383 372 450
IZO:102303436
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 325
Aktuální počet žáků: 320
Zahájení přijímání nových žáků: 18.1.2021
Ukončení přijímání nových žáků: 31.1.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Provoz zařízení (od - do): 08:00 - 19:30
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium pro dospělé
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje, hra na strunné nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, hra na akordeon
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace