Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: třída Kpt. Jaroše 1939/24, Černá Pole
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Bc. Eva Znojemská, DiS. art.
Kontakt na školu Telefon: 545 211 818
Email: info@zusjk.cz
Web: www.zusjk.cz
IČ:44993510
RED-IZO:600003311
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: tř. Kpt. Jaroše 24
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 211 818
Fax: 545 241 706
IZO:044993510
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 1420
Aktuální počet žáků: 1135
Zahájení přijímání nových žáků: 22.4.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 1.9.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: městská část
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.1,6, 5,3,11, autobus 67
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Provoz zařízení (od - do): 8.30 - 19.00 h
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): hudební, taneční, výtvarné a literárně-dramatické
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na dudy, hra na cimbál, hra na akordeon, hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí, Jsme zapojeni do grantového projektu: Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ“, registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace